JA Teline V - шаблон joomla Форекс

DANH MỤC TUYỂN SINH NGẮN HẠN

1.    Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (theo Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.    Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông (theo Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3.    Các lớp ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4.    Các lớp luyện thi IELTS, TOEIC, TOEFL

5.    Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của địa phương và Đơn vị liên kết . . .