Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2014 (đợt 1) tại Trường ĐHCT và tại các Đơn vị liên kết   Thông báo tuyển sinh hệ Đào tạo Từ xa khóa tháng 4/2014. Ngày 19/4/2014 Khai giảng lớp Việt Nam học (HDV Du Lịch) và Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành tại Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ - số 85 Phan Đăng Lưu - TPCT (07103 817 487)

Thăm dò ý kiến

Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT

Các kết quả

Thiết kế: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng