JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kế hoạch thực hiện Chuyên đề - Luận văn hệ Vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo về kế hoạch thực hiện Chuyên đề, Luận văn hệ Vừa làm vừa học (Nhóm ngành Kinh tế)

>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

>> Kế hoạch thực hiện Luận văn

 

>> Danh sách các lớp thực hiện Chuyên đề, Luận văn trong học kỳ

 

>> Quy định về cách trình bày Chuyên đề, Luận văn

>> Thông báo về việc liên hệ giảng viên hướng dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?