JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kế hoạch mở lớp và thời khóa biểu các học phần Hệ VLVH học kì hè/2015-2016 (Cập nhật ngày 20/6/2016)

* Khoa Luật:

      +>>> Thời khóa biểu (Bổ sung học phần nhiều học phần)

      +>>> Thời gian đăng kí: SInh viên liên hệ Đơn vị liên kết nơi mở lớp học phần để đăng kí trước ngày tổ chức lớp.

* Khoa Kinh tế

      +>>> Danh sách học phần và Thời khóa biểu    (Cập nhật lại thời gian và bổ sung học phần)  

      +>>> Thời gian và địa điểm đăng kí

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?