JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Thời khóa biểu các lớp hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ (các lớp trúng tuyển đợt 2 năm 2015)

- Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907242878) (có điều chỉnh ngày 16/2/2016)

1. Kế toán - văn bằng 2 (Mã lớp: DC1520H1) --->xem lịch học tại đây ---->Phòng học: Thứ 7: 202/nhà học D2 ; Chủ nhật: 304/nhà học D2 Cập nhật ngày 29/1/2015

2. Kế toán - liên thông (Mã lớp: DC1520K2) --->xem lịch học tại đây  ----> Phòng học: 112/A3 (Nhà học A3)

3. Tài chính ngân hàng - liên thông (Mã lớp: DC1521K1) --->xem lịch học tại đây ----> Phòng học: 303/nhà nhọc C1

4. Quản trị kinh doanh - văn bằng 2 (Mã lớp: DC1522H1) --->xem lịch học tại đây  ---->Phòng học: 305/ nhà học C1

5. Quản trị kinh doanh - liên thông (Mã lớp: DC1522K2)--->xem lịch học tại đây (cập nhật ngày 18/01/2016)  ---->Phòng học: 304/ nhà học C1

6. Quản trị kinh doanh - học tập trung ban ngày (Mã lớp: DC1522M1) --->xem lịch học tại đây ---->13h45 Thứ năm ngày 18/02/2016 tập trung tại phòng 201/ Khoa Kinh tế 

7. Quản trị kinh doanh - học tập trung ban đêm (Mã lớp: DC1522N1) --->xem lịch học tại đây ---->phòng học: 102/KT (Khoa Kinh tế)

- Khoa Luật (Cán bộ quản lý: Thầy Kim Sơn-Văn phòng khoa, sđt: 07103 832 569)

8. Luật - văn bằng 2 (Mã lớp: DC1532H1) ---->Lịch học có điều chỉnh --->Xem lịch học tại đây  ---->   xem phòng học

9. Luật - học tập trung ban ngày (Mã lớp: DC1532M1) ---> Xem lịch học tại đây  ---->phòng học: 112/A3 (Nhà học A3)

10. Luật - học tập trung ban đêm (Mã lớp: DC1532N1) ---> Xem lịch học tại đây ---->Phòng học: 105/nhà học A3; Tuần 25->31/01/2016 học phòng 111/nhà học A3. Chi tiết xem trong lịch học

Phòng học các lớp Khoa Luật Từ 4/10/2016 đến 10/01/2016: >>>xem tại đây 

- Khoa Công nghệ: (Cán bộ quản lý: Cô Thuận-văn phòng Khoa, sđt: 07103 834267)

11. Kỹ thuật công trình xây dựng (Mã lớp: DC1562N1) (Cập nhật ngày 28/02/2018)----> Phòng học 301/ Khoa Công nghệ

- Khoa Ngoại Ngữ 

12. Ngôn ngữ Anh - bằng 2 (Mã lớp: DC15V1H1) --> Xem lịch học tại đây ---->phòng học: 101/A3 (Nhà học A3)

- Khoa Công nghệ Thông tin và TT;

13. Công nghệ thông tin - liên thông (Mã lớp: DC15V7K2) ---->Xem tại đây

- Khoa Môi trường và TNTN:

14. Quản lý tài nguyên và môi trường - liên thông (Mã lớp: DC15X7K1) --> Xem lịch học tại đây----> Phòng học 104/ nhà học A3

* Lớp Ngôn ngữ Anh (DC15V1M1) chuyển sang học tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ do không đủ số lượng để tổ chức lớp (mã lớp mới: CT15V1M1). Xem lịch học tại đây

* Lớp Giáo dục tiểu học (DC15X3M1) được bảo lưu kết quả sang đợt 1 năm 2016 (tuyển sinh vào tháng 4-2016) do số lượng ít, không đủ tổ chức lớp học.

Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?