JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Thời khóa biểu các lớp hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ (các lớp trúng tuyển đợt 1 năm 2015)

Lịch học các lớp hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ (trúng tuyển đợt 1 năm 2015)

1. Kế toán liên thông ( Mã lớp: DC1520K1) - Phòng học:116/ Nhà học A3.>>>Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

2. Kế toán văn bằng 2 ( Mã lớp: DC1520Q1) - Phòng học: 205/Khoa Kinh tế . >>>Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

3. Quản trị kinh doanh (hệ 4 năm - Mã lớp: DC1522N1) - Phòng học:101/Khoa Kinh tế>>>. Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

4. Quản trị kinh doanh liên thông ( Mã lớp: DC1522K1) - Phòng học: 115/Nhà học A3.>>> Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

5. Quản trị kinh doanh văn bằng 2 ( Mã lớp: DC1522Q1) - Phòng học: 205/Khoa Kinh tế. >>> Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

6.Tài chính ngân hàng ( Mã lớp: DC1521N1) - Phòng học:101/Khoa Kinh tế. >>>Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

7. Luật văn bằng 2 ( Mã lớp: DC1532Q1) - Phòng học: Xem chi tiết trong thời khóa biểu .>>> Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

8. Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 ( Mã lớp: DC15V1Q1) - Phòng học: 113/Nhà học A3 . >>>Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

9. Công nghệ thông tin liên thông ( Mã lớp: DC15V7K1) - Ngày 04-8-2015 tập trung tại Khoa CNTT&TT lúc 18h30 để sinh hoạt

10. Kỹ thuật công trình xây dựng ( Mã lớp: DC1562Q1) - Phòng học: 302/Khoa Công nghệ . >>>Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây

Ghi chú:

- Buổi sáng bắt đầu học lúc 7h00; Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30; Buổi tối bắt đầu học lúc 18h30

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?