JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 12-13/8/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1   Quản trị ngân hàng  S: 13/08/2017 102/KT  
 Kế toán ngân hàng  C: 13/08/2017 102/KT  
Khoa Luật
1  LK1432X1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ  S,C: 13/08/2017 103/A3  
 Quản lý nhà nước về hộ tịch  S,C: 12/08/2017 103/A3  
2 LK1532X1  Luật môi trường  S,C: 12/08/2017 402/D2  
 Luật hình sự phần riêng  S: 13/08/2017 402/D2  
 Luật hành chính 3  C: 13/08/2017 402/D2  
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1   Phòng trừ sinh học bệnh cây trồng  S,C: 13/08/2017 201/NN  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?