JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 05-06/8/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Tài chính quốc tế S: 06/08/2017 101/KT Thi
Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư C: 06/08/2017 101/KT  
2  KT1422X1  Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư C: 06/08/2017 101/KT  
Quản trị chiến lược S: 06/08/2017 102/KT  
Khoa Luật
1  LK1432X1  Pháp luật về HĐ trong HĐKD S,C: 05/08/2017 103/A3  
2  LK1532X1  Luật thương mại C: 05/08/2017 402/D1 Nhà Điều hành
Luật hành chính 2 S: 05/08/2017 402/D1 Nhà Điều hành
Luật Hình sự phần riêng S,C: 06/08/2017 402/D1 Học bù

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?