JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 29-30/7/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1   Tài chính doanh nghiệp

 C: 29/07/2017

 S,C: 30/07/2017

101/KT  
2  KT1422X1   Quản trị thương hiệu

 S,C: 29/07/2017

 C: 30/07/2017

102/KT  
 Phân tích hoạt động kinh doanh  S: 30/07/2017(ca 1) 102/KT Thi
Khoa Luật
1  LK1532X1   Luật đất đai

 S,C: 29/07/2017

 S: 30/07/2017

115/A3  
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1   Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - BVTV  S,C: 30/07/2017 201/NN  

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?