JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 08-09/7/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Kế toán ngân hàng  C: 08/07/2017
 S,C: 09/07/2017
112/A3  
2  KT1422X1  Quản trị thương hiệu  C: 08/07/2017
 S,C: 09/07/2017
101/KT  
Khoa Luật
1  LK1432X1  Tư pháp quốc tế  C: 08/07/2017
 S,C: 09/07/2017
115/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?