JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 01-02/7/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1   Hóa bảo vệ thực vật A  S: 02/07/2017 (ca 2) 201/NN Thi
 IPM trong bảo vệ thực vật 1  S: 02/07/2017 (ca 1) 201/NN Thi
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1   Quản trị ngân hàng

 C: 01/07/2017

 S,C: 02/07/2017

112/A3  
2  KT1422X1   Phân tích hoạt động kinh doanh

 C: 01/07/2017

 S,C: 02/07/2017

113/A3  
Khoa Luật
1  LK1432X1   Công pháp quốc tế

 C: 01/07/2017

 S,C: 02/07/2017

115/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?