JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 17-18/6/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
 Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1   Động vật hại trong nông nghiệp  S: 18/06/2017 (ca 2)  201/NN Thi
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - BVTV  S: 18/06/2017 (ca 1)  201/NN Thi
 Khoa Kinh tế
1  KT1421X1   Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư

 C: 17/06/2017

 S,C: 18/06/2017

 101/KT  
2  KT1422X1   Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư

 C: 17/06/2017

 S,C: 18/06/2017

 101/KT  
 Khoa Luật
1  LK1432X1   Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  S,C: 18/06/2017  115/A3  
2  LK1532X1   Luật hành chính 3  S,C: 18/06/2017  112/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?