JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 10-11/6/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Hóa bảo vệ thực vật A S: 11/06/2017 202/NN  
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Tài chính quốc tế C: 10/06/2017 S,C: 11/06/2017 101/KT  
2  KT1422X1  Quản trị chiến lược C: 10/06/2017 S,C: 11/06/2017 102/KT  

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?