JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 03-04/6/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Động vật hại trong nông nghiệp S: 04/06/2017 201/NN  
Phương pháp nghiên cứu khoa học - BVTV C: 04/06/2017 201/NN  
Khoa Luật
1  LK1532X1  Luật thương mại S,C: 03/06/2017
S,C: 04/06/2017
112/A3  
Học phần xóa liệt
1   Toán kinh tế S: 04/06/2017 (Ca 1) 115/A3 Thi
2   Nguyên lý kế toán S: 04/06/2017 (Ca 2) 115/A3 Thi
3   Pháp luật đại cương C: 04/06/2017 (Ca 1) 115/A3 Thi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?