JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 27-28/5/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cỏ dại 1 S: 28/05/2017 201/NN  
IPM trong bảo vệ thực vật 1 C: 28/05/2017 201/NN  
Học phần xóa liệt
1   Pháp luật đại cương S,C: 27/05/2017 115/A3  
2   Xác suất thống kê S:28/05/2017 (Ca 1) 115/A3 Thi
3   Kinh tế vi mô 1 S:28/05/2017 (Ca 2) 115/A3 Thi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?