JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 04-05/3/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1422X1  Quản trị nhân sự C: 05/03/2017 P.102/KT  
Khoa Luật
1  DC1332X1  Pháp luật về HĐ trong HĐKD S: 05/03/2017 (ca 1) P.112/A3 Thi
2  LK1532X1  Đường lối cách mạng của ĐCSVN S: 05/03/2017 P.115/A3  
Thống kê xã hội học C: 05/03/2017
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Tuyến trùng nông nghiệp S,C: 04/03/2017 P.201/NN  
Virút hại thực vật S,C: 05/03/2017

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?