JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 25-26/02/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Luật
1  DC1332X1  Bảo đảm nghĩa vụ S: 26/02/2017 (ca 1) P.112/A3 Thi
Pháp luật về nhà ở S: 26/02/2017 (ca 2) P.112/A3
2  LK1432X1  Pháp luật về xây dựng S,C: 26/02/2017 P.102/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?