JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 12-13/11/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Thời gian Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1422X1  Hành vi khách hàng S: 13/11/2016 (ca 1) P.101/KT (Thi)
2  DC1320X1  Quản trị rủi ro tài chính C: 12/11/2016 S,C: 13/11/2016 P.102/KT
3  DC1322X1  Quản trị thương mại C: 12/11/2016 S,C: 13/11/2016 P.203/KT
Khoa Luật
1  LK1432X1  Luật hôn nhân và gia đình C: 13/11/2016 (ca 1) P.106/C1 (Thi)
Luật tài chính nhà nước C: 13/11/2016 (ca 2) P.106/C1 (Thi)
2  LK1432X2  Luật hành chính đô thị S: 13/11/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
Pháp luật về sở hữu trí tuệ S: 13/11/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?