JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 05-06/11/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1320X1  Quản trị rủi ro tài chính C: 05/11/2016 S,C: 06/11/2016 Lớp nghỉ, học bù vào ngày 12 và 13/11/2016
2  KT1421X1  Thuế S: 06/11/2016 (ca 1) P.101/KT (Thi)
Tiền tệ - Ngân hàng S: 06/11/2016 (ca 2) P.101/KT (Thi)
3  KT1422X1  Quản trị quan hệ khách hàng S: 06/11/2016 (ca 1) P.102/KT (Thi)
Quản trị văn phòng S: 06/11/2016 (ca 2) P.102/KT (Thi)
Khoa Luật
1  DC1332X1  Bảo đảm nghĩa vụ S,C: 06/11/2016 P.105/A3
2  LK1432X1  Soạn thảo văn bản pháp luật C: 06/11/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
Tư tưởng Hồ Chí Minh C: 06/11/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
3  LK1432X2  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật S: 06/11/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
Tư tưởng Hồ Chí Minh S: 06/11/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Côn trùng hại cây trồng 1 C: 05/11/2016 S,C: 06/11/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?