JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Chuyên đề tiểu luận

>> Danh sách cán bộ hướng dẫn Chuyên đề

>> Danh sách cán bộ hướng dẫn Tiểu luận

Lưu ý: 

- Sinh viên thực hiện Chuyên đề và Tiểu luận theo kế hoạch (kế hoạch thực hiện chuyên đề) (kế hoạch thực hiện tiểu luận).

- Sinh viên đăng ký tên đề tài liên hệ Cán bộ hướng dẫn để gửi đề tài và đề cương sơ bộ.

- Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện vui lòng gửi mail đến Khoa Kinh tế hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo

     + Văn phòng khoa Kinh tế: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     + Trung tâm Liên kết Đào tạo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 5 of 5