JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Chuyên đề tiểu luận

Kế hoạch thực hiện chuyên đề

Kế hoạch thực hiện tiểu luận

 

>> Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn Chuyên đề - Bổ sung

>> Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn Tiểu luận - Bổ sung

>> Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn Chuyên đề

>> Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn Tiểu luận

>> Công văn về việc liên lạc cán bộ hướng dẫn

Lưu ý:

Để tìm địa chỉ Email Cán bộ hướng dẫn SV truy cập vào đường dẫn http://seba.ctu.edu.vn/ .

Số điện thoại các bộ môn:

   + Kinh tế: 0710 3734 612

   + Kinh tế nông nghiệp: 0710 3734 611

   + Marketing: 0710 3734 610

   + Quản trị kinh doanh: 0710 3734 608

   + Kế toán kiểm toán: 0710 3734 615

   + Quản trị du lịch và dịch vụ: 0710 3827 726

   + Kinh doanh quốc tế: 0710 3872 277

   + Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: Sẽ cung cấp sau.

Trong quá trình thực hiện nếu không thể liên hệ được với cán bộ hướng dẫn vui lòng gửi email về hộp thư của thầy Huỳnh Phú Tân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

>> Danh sách phân công chuyên đề (bổ sung)

>> Danh sách phân công tiểu luận (bổ sung)

Sinh viên liên hệ với cán bộ hướng dẫn và thực hiện.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình liên hệ với cán bộ vui lòng liên hệ với Thầy Huỳnh Phú Tân để được hỗ trợ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

>> Danh sách cán bộ hướng dẫn Chuyên đề

>> Danh sách cán bộ hướng dẫn Tiểu luận

Lưu ý: 

- Sinh viên thực hiện Chuyên đề và Tiểu luận theo kế hoạch (kế hoạch thực hiện chuyên đề) (kế hoạch thực hiện tiểu luận).

- Sinh viên đăng ký tên đề tài liên hệ Cán bộ hướng dẫn để gửi đề tài và đề cương sơ bộ.

- Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện vui lòng gửi mail đến Khoa Kinh tế hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo

     + Văn phòng khoa Kinh tế: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     + Trung tâm Liên kết Đào tạo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC BÀI KHÁC