JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kế hoạch thực hiện Chuyên đề - Tiểu luận hệ Từ xa học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo về kế hoạch thực hiện Chuyên đề, Tiểu luận hệ Đào tạo từ xa (Nhóm ngành Kinh tế)

>> Kế hoạch thực hiện chuyên đề

>> Kế hoạch thực hiện tiểu luận

 

>> Danh sách các lớp thực hiện Chuyên đề, Tiểu luận trong học kỳ

 

>> Quy định về cách trình bày Chuyên đề, Tiểu luận

>> Thông báo về việc liên hệ giảng viên hướng dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?