JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Chuyên đề tiểu luận

Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo Kế hoạch thực hiện Chuyên đề và Tiểu luận tốt nghiệp hệ Từ xa cho nhóm ngành Kinh tế (dự kiến thực hiện từ 07/8 đến 17/11/2017) như sau:

>>> Kế hoạch thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp

 

>>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

 

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký thực hiện lại Chuyên đề, Tiểu luận tốt nghiệp đăng ký tại Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ.

 

- Thủ tục đăng ký gồm: Phiếu đăng ký học và thi lại học phần, có xác nhận của Đơn vị quản lý SV (mẫu) + Tên đề tài (mẫu ĐK tên đề tài chuyên đề, mẫu ĐK tên đề tài Tiểu luận).

 

- Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 10/8/2017.

 

Thông tin chi tiết liên hệ qua số ĐT: 02923 872 116 gặp Thầy Nguyễn Minh Tân hoặc Thầy Nguyễn Quốc Đạt.

 

Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn Chuyên đề, Tiểu luận hệ Đào tạo Từ xa học kỳ Hè năm học 2016-2017

Sinh viên liên hệ cán bộ hướng dẫn theo tin thần thông báo sau:

>> Thông báo về việc liên lạc cán bộ hướng dẫn

>> Email liên hệ Cán bộ hướng dẫn

 

>> Kế hoạch thực hiện Tiểu luận

>> Danh sách phân công Tiểu luận

>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

>> Danh sách phân công Chuyên đề

Lưu ý:

- Sinh viên liên hệ cán bộ hướng dẫn qua Email (Email liên hệ Cán bộ hướng dẫn).

- Nếu liên hệ cán bộ mà không được phản hồi vui lòng liên hệ: 0292 3 872 116 hoặc 0292 3 838 831 (Gặp Thầy Tân). Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo Kế hoạch thực hiện Chuyên đề và Tiểu luận tốt nghiệp hệ Từ xa cho nhóm ngành Kinh tế (dự kiến thực hiện từ 15/5 đến 28/8/2017) như sau:

>>> Kế hoạch thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp (áp dụng cho lớp DT1422X1, DL14W2X1 và SV hệ Từ xa trả nợ)

>>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề (áp dụng cho Sinh viện hệ Chính qui học kỳ hè và SV hệ Từ xa trả nợ. Sẽ cập nhật kế hoạch sau)

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký thực hiện lại Chuyên đề, Tiểu luận tốt nghiệp đăng ký tại Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ.

- Thủ tục đăng ký gồm: Phiếu đăng ký học và thi lại học phần, có xác nhận của Đơn vị quản lý SV (mẫu) + Tên đề tài (mẫu ĐK tên đề tài chuyên đề, mẫu ĐK tên đề tài Tiểu luận).

- Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 14/5/2017.

Thông tin chi tiết liên hệ qua số ĐT: 02923 872 116 gặp Thầy Nguyễn Minh Tân hoặc Thầy Đạt.

CÁC BÀI KHÁC

Page 1 of 5