JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Thông báo mở lớp xóa liệt học kỳ hè năm học 2016-2017 (học tại Đại học Cần Thơ)

STT
Tên học phần
Ngày học
Phòng học
Ghi chú
1
Luật Tố tụng dân sự 27,28/5; 03/6/2017

- Ngày 27/5: Phòng 104/A3

- Ngày 28/5: Phòng 103/A3

- Ngày 03/6: Phòng 103/A3

 Sinh viên đến làm thủ tục đóng học phí học lại trước ngày 25/5/2017
2
Tổ chức hoạt động công sở
Đăng ký đủ số lượng sẽ thông báo sau
 Sinh viên đến đăng ký để thống kê số lượng
3
Thống kê Xã hội học
Đăng ký đủ số lượng sẽ thông báo sau
  Sinh viên đến đăng ký để thống kê số lượng

 Địa điểm đăng ký: Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ (gặp Ô. Võ Minh Trí)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?