JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Thông báo mở lớp xóa liệt học kỳ hè năm học 2016-2017 (học tại Đại học Cần Thơ)

STT
Tên học phần
Ngày học
Phòng học
Ghi chú
1
Luật Tố tụng dân sự 27,28/5; 03/6/2017

- Ngày 27/5: Phòng 104/A3

- Ngày 28/5: Phòng 103/A3

- Ngày 03/6: Phòng 103/A3

 Sinh viên đến làm thủ tục đóng học phí học lại trước ngày 25/5/2017
2
Tổ chức hoạt động công sở
Đăng ký đủ số lượng sẽ thông báo sau
 Sinh viên đến đăng ký để thống kê số lượng
3
Thống kê Xã hội học
Đã đủ số lượng
  Sinh viên đến làm thủ tục đóng học phí học lại trước ngày 15/6/2017

Các học phần Khoa Kinh tế

 

TT
Tên học phần
Ngày học
Buổi học
Phòng học
Ghi chú
1
Nguyên lý kế toán

09/7;

15/7 - 16/7/2017

S, C, T

P102 - Khoa Kinh tế

(CBGD: Phan Thị Ánh Nguyệt)

 

Thời gian đóng học phí đến hết ngày 7/7/2017 
2
Toán Kinh tế

01/7 - 02/7/2017;

08/7/2017

S, C, T

P102 - Khoa Kinh tế

(CBGD: Nguyễn Ngọc Lam)

Thời gian đóng học phí đến hết ngày 29/6/2017  
3
Thuế 26/6 đến 05/7/2017 T

P201 - Khoa Dự bị Dân tộc

(CBGD: Nguyễn Thị Kim Phượng)

Thời gian đóng học phí đến hết ngày 23/6/2017  
4
Phân tích hoạt động kinh doanh 06/7 đến 15/7/2017 T

P201 - Khoa Dự bị Dân tộc

(CBGD: Phạt Phát Tiến)

Thời gian đóng học phí đến hết ngày 4/7/2017 
5
Mô hình toán trong kinh doanh

17/6 - 18/6/2017;

25/6/2017

S, C, T

P102 - Khoa Kinh tế

(CBGD: Phan Thị Ngọc Khuyên)

 Thời gian đóng học phí đến hết ngày 16/6/2017 

 Địa điểm đăng ký: Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ (gặp Ô. Võ Minh Trí) hoặc Bà Nguyễn Thị Xuân Trang

Riêng các ngày 20,21,22,23,24/6/2017 gặp Ông Nguyễn Minh Tân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?