JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Hệ VLVH đợt tháng 8/2014 (Quyết định số 5171, 5172, kí ngày 16/9/2014)

Sinh viên từ khóa 2009 trở về trước: 

        + Danh sách sinh viên tốt nghiệp (Quyết định tốt nghiệp số 5171/QĐ-ĐHCT, ký ngày 16/9/2014)

 Sinh viên khóa 2010 (đợt 1):

        + Danh sách sinh viên tốt nghiệp (Quyết định tốt nghiệp số 5172/QĐ-ĐHCT, ký ngày 16/9/2014)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?