JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 10/2013 (17/10/2013)

Danh sách dự kiến tốt nghiệp

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện

 *** Riêng sinh viên Nguyễn Huỳnh Khánh nếu không nộp Đơn xin tương đương học phần sẽ hũy kết quả xét.

Sinh viên có tên kiểm tra thông tin(họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính...) kết quả xét trước ngày 21/10/2013.

Qua số diên thoại: 01234646752 (Trí) hoặc email: vominhtri@ctu.edu.vn 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?