JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa - TP HCM

1) Lớp Luật 2013 hệ 3N (BK1332X1)

>> Học kỳ 1/2013-2014 (I)

>>Học kỳ 2/2013-2014 (II)

>> Học kỳ 1/2014-2015  (III) 

>> Học kỳ 1/2015-2016 (V)

2) Lớp Luật 2013 hệ 4N (BK1332X2)

>> Học kỳ 1/2013-2014 (I) 

>> Học kỳ 2/2013-2014 (II)

>> Học kỳ 1/2014-2015 (III)

>> Học kỳ 1/2015-2016 (V)

3) Lớp Luật 2014 hệ 3N (BK1432X1)

>> Học kỳ 1/2014-2015 (I) 

>> Học kỳ 2/2014-2015 (II) 

>> Học kỳ 1/2015-2016 (III)

4) Lớp Luật 2014 hệ 4N (BK1432X2)

>> Học kỳ 1/2014-2015 (I) 

>> Học kỳ 2/2014-2015 (II) 

>> Học kỳ 1/2015-2016 (III)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?