JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trường Đại học Cần Thơ

TT
Tên lớp Học kỳ
Ngày bắt đầu Ngày thi
Thời khóa biểu
Ghi chú
1

DC1320X1

Kế toán hệ 4N 2013

II/2016-2017 23/10/2016  22/01/2017 Chi tiết  Học kỳ 8
2

DC1322X1

QTKD hệ 4N 2013

II/2016-2017 23/10/2016  22/01/2017 Chi tiết  Học kỳ 8
3

DC1332X1

Luật hệ 4N 2013

II/2016-2017

06/11/2016 26/02/2017 Chi tiết Học kỳ 8
4

DC1332X2

Luật hệ 3N 2013

II/2015-2016 22/11/2015 06/03/2016 Chi tiết Học kỳ 6
5

LK1432X1

Luật hệ 4N 2014

II/2016-2017 18/12/2016 16/04/2017 Chi tiết Học kỳ 6
6

LK1432X2

Luật hệ 3N 2014

II/2016-2017 25/12/2016 16/04/2017

Chi tiết

Học kỳ 6
7

KT1422X1

QTKD hệ 4N 2014

II/2016-2017 03/12/2016 02/04/2017 Chi tiết Học kỳ 6
8

KT1421X1

TCNH hệ 4N 2014

II/2016-2017 03/12/2016 02/04/2017 Chi tiết Học kỳ 6
9

NN1573X1

BVTV hệ 4N 2015

I/2016-2017

02/10/2016

08/01/2016 Chi tiết Học kỳ 4
10

LK1532X1

Luật hệ 4N 2015

II/2016-2017

11/12/2016

02/04/2017 Chi tiết Học kỳ 3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?