JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Lớp Kế toán 2015 (CT1520X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk2)

2. Học kỳ 2/2016-2017 (hk3)

Lớp Quản trị kinh doan 2015 (CT1522X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk2)

2. Học kỳ 2/2016-2017 (hk3)

Lớp Kế toán 2014 (CT1420X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk5)

2. Học kỳ 2/2016-2017 (hk6)

Lớp Quản trị kinh doanh 2014 (CT1422X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk5)

2. Học kỳ 2/2016-2017 (hk6)

Lớp Luật 2014 (CT1432X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk5)

Lớp Kế toán 2013 (CT1320X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk8)

Lớp Quản trị kinh doanh 2013 (CT1322X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk7)

2. Học kỳ 2/2016-2017 (hk8)

Lớp Luật 2013 đợt 1 (CT1332X1)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk8)

Lớp Luật 2013 đợt 2 (CT1332X2)

1. Học kỳ 1/2016-2017 (hk6)

2. Học kỳ 2/2016-2017 (hk7)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?