JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trường Đại học Bạc Liêu

Học kỳ 2 năm 2016-2017

1) CB1432X1 (HK7) - Luật

2) CB1420X1 (HK6) - Kế toán

3) CB1421X1 (HK6) - Tài chính ngân hàng

4) CB1422X1 (HK6) - Quản trị kinh doanh

5) CB1532X1 (HK3) - Luật

6) CB1573X1 (HK5) - Bảo vệ thực vật

Học kỳ 1 năm 2016-2017

1) CB1332X1 (HK8) - Luật

2) CB1432X1 (HK6) - Luật

3) CB1420X1 (HK5) - Kế toán

4) CB1421X1 (HK5) - Tài chính ngân hàng

5) CB1422X1 (HK5) - Quản trị kinh doanh

6) CB1573X1 (HK4) - Bảo vệ thực vật

7) CB1532X1 (HK2) - Luật

Học kỳ 2 năm học 2015-2016

1) CB1222X1 (hk8)

2) CB1573X1 (HK2) - Bảo vệ thực vật

3) CB1422X1  (HK4)

4) CB1421X1 (HK4)

5) CB1420X1 (HK4)

6) CB1432X1 (HK5)

Học kỳ 1 năm học 2015-2016

1) CB1132X1 (hk8)

2) CB1121X1 (hk8)

3) CB1332X1 (HK6)

Học kỳ 2 năm học 2014-2015

1) CB1222X1 - QTKD 2012

2) CB1332X1 - Luật 2013

3) CB1422X1, CB1421X1 - QTKD, TCNH 2014 

4) CB1420X1 - Kế toán 2014

5) CB1432X1  - Luật 2014 

6) CB1573X1 (HK1 - Bảo vệ thực vật 2015)

Học kỳ 1 năm học 2014-2015

1) CB1022X1

2) CB1032X2

3) CB1132X1

4) CB1121X1  dời ngày thi 8/6 sang 22/6

5) CB1422X1 

6) CB1421X1 

7) CB1420X1 

8) CB1432X1 

Học kỳ 2 năm học 2013-2014

1) CB1032X1

2) CB1121X1 Điều chỉnh lịch thi ngày (12/01/2014)

3) CB1021X1

4) CB1022X1 Điều chỉnh (28/9/2013)

5) CB1132X1

6) CB1332X1

7) CB1222X1

Học kỳ 1 năm học 2013-2014

1) CB1032X1 (điều chỉnh ngày 06/6/2013)

2) CB1021X1

3) CB1032X2

4) CB1121X1

5) CB1022X1

6) CB1132X1 (điều chỉnh ngày 17/5/2013)

7) CB1222X1

8) CB1332X1

Học kỳ 2 năm học 2012-2013

1) Lớp Luật 2010 đợt 2 (CB1032X2)

2) Lớp Quản trị kinh doanh 2010 (CB1022X1)

3) Lớp Tài chính ngân hàng 2010 (CB1021X1)

4) Lớp Tài chính ngân hàng 2011 (CB1121X1)

5) Lớp Quản trị kinh doanh 2012 (CB1222X1)

6) Lớp Luật 2011 (CB1132X1)

7) Lớp Luật 2013 (CB1332X1)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?