JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trung tâm GDTX Tiền Giang

Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

1) TG1232X3 & TG1332X1 (Học kỳ 8, Học ghép)

2) TG1332X2 (Học kỳ 7)

3) TG1432X1 (Học kỳ thứ 5)

4) TG1632X1 (Học kỳ thứ 2)

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

1) TG1232X1

2) TG1232X2

3) TG1232X3

4) TG1332X1

5) TG1332X2

6) TG1432X1

7) TG1632X1

Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

1) TG1232X1

2) TG1232X2

3)TG1232X3

4) TG1332X1

5) TG1332X2

6) TG1432X1

Học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

1) Luật 2012 đợt 1 (TG1232X1) 

2) TG1232X2

3) TG1232X3

4) TG1332X1

5) TG1332X2

6) TG1432X1

 Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

1) Luật 2011 (TG1132X1)

2) Luật 2012 đợt 1 (TG1232X1) 

3) Luật 2012 đợt 3 (TG1232X3)

Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 

1) Luật 2013 đợt 2 (TG1332X2)

2) TG1032X1

3) TG1232X1

4) TG1032X2

5) TG1232X3

6) TG1232X2

7) TG1132X1  

8) TG1332X1

Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

1) TG1032X1

2) TG1232X1

3) TG1032X2

4) TG1232X3

5) TG1132X1 (Điều chỉnh ngày 7/8/2013)

6) TG1332X1

7) TG1232X2

8) TG1332X2 (Luật 2013 đợt 2) điều chỉnh lịch ôn môn KL113 sang ngày 13/4 

Học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

1)TG1032X2

2) TG1132X1

3) TG1232X3

4) TG1232X2

Học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

1) Lớp Luật Gò Công Tây (TG1232X2)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?