JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hậu Giang

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

1) KH1222X1 (hk8)

2) KH1232X1 (hk8)

Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

1) KH1232X1

2) KH1222X1  (bắt đầu 23/11/2014)

Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

1) KH1232X1

2) KH1222X1

Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

1) KH1232X1

2) KH1222X1

3) KH1332X1 dời lịch thi Sáng 22/6 sang Chiều 22/6

Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

1) KH1232X1

2) KH1222X1

Học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

1) Lớp Luật 2012 (KH1232X1)

2) Lớp QTKD 2012 (KH1222X1)  Cập nhật ngày 20/03/2013 - Có điều chỉnh

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?