JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trung tâm GDTX huyện Thới Lai - Cần Thơ

Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

1) TL1532X1 (hk4)

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

1) TL1220X1 (hk8)

2) TL1232X1 (hk8)

3) TL1532X1 (hk3)

Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

1) TL1220X1 (hk8)

2) TL1232X1 (hk8)

3) TL1532X1 (hk2)

Học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

1) TL1232X1 (luật)

Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

1) TL1232X1 (luật)

2) TL1220X1 (kế toán)

Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

1) TL1232X1

2) TL1220X1

Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

1) TL1232X1

2) TL1220X1

Học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

1) Lớp Luật 2012

2) Lớp Kế toán 2012

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?