JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến hệ Đào tạo từ xa - Đợt tháng 3/2017 (cập nhật ngày 13/4/2017)

Lưu ý:

- Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem các thông tin cá nhân và phản hồi điều chỉnh nếu có sai sót.

 

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp kiểm tra các học phần còn chưa đạt hoặc chưa được nhập miễn và phản hồi.

 

- Mọi thông tin vui lòng gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo qua Email: nmtan@ctu.edu.vn hoặc Điện thoại: 0710 3872 116 (gặp Thầy Tân) đến hết ngày 07/4/2017. Các thông tin phản hồi sau ngày 07/4/2017 sẽ chuyển sang đợt xét tốt nghiệp sau.

 

- Các trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp sau khi học lại học phần và có kết quả đạt vui lòng làm đơn xét tốt nghiệp gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo để xét tốt nghiệp.

 

 

 

>> Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến (cập nhật ngày 4/3/2017)

 

>> Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến (cập nhật ngày 4/3/2017)

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?