JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 9/2016

>> Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp - Theo Quyết định 4045/QĐ-ĐHCT ngày 28/9/2016

>> Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

 

Lưu ý:

- Sinh viên lớp DC1320X2, DC1322X2  vui lòng nộp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (bản chính) lại Trung tâm Liên kết Đào tạo để kiểm tra.

- Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem các thông tin cá nhân và phản hồi điều chỉnh nếu có sai sót.

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp kiểm tra các học phần còn chưa đạt hoặc chưa được nhập miễn và phản hồi.

- Mọi thông tin vui lòng gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo qua Email: nmtan@ctu.edu.vn hoặc Điện thoại: 0710 3872 116 (gặp Thầy Tân)

- Các trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp sau khi học lại học phần và có kết quả đạt vui lòng làm đơn xét tốt nghiệp gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo để xét tốt nghiệp vào đợt xét tốt nghiệp sau.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?