JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 6/2016

>> Danh sách Tốt nghiệp theo Quyết định số 2964/QĐ-ĐHCT ngày 02/8/2016

>> Danh sách chưa đủ điều kiện

 

Lưu ý:

 

- Các trường hợp không có tên trong danh sách sẽ xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Sinh viên lớp luật học tại trường Đại học Cần Thơ vui lòng nộp bằng tốt nghiệp bản chính (đối với lớpDC1232X1 - Luật 4 năm khóa 2012 là bằng Trung học phổ thông hoặc tương đương, đối với lớp
DC1332X2 - Luật 3 năm khóa 2013 là bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Luật) để đối chiếu và xét tốt nghiệp vào đợt tháng 8. Các trường hợp không nộp sẽ không tiến hành xét tốt nghiệp.

 

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp kiểm tra thông tin tốt nghiệp: Họ tên, ngày tháng năm sinh,... vì các thông tin này là thông tin in bằng.

 

- Sinh viên chưa đủ điều kiện kiểm tra các học phần còn nợ, nếu có đơn miễn hoặc học thi lại thì phản hồi để kiểm tra đối chiếu.

 

- Thông tin phản hồi vui lòng liên hệ: (0710) 3872 116 (gặp Tân) hoặc E-mail: nmtan@ctu.edu.vn.

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?