JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 4/2016 (theo Quyết định 1374/QĐ-ĐHCT ngày 12/5/2016)

Kết quả xét tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 4/2016 (theo Quyết định 1374/QĐ-ĐHCT ngày 12/5/2016)

>> Danh sách đủ điều kiện

>> Danh sách chưa đủ điều kiện

Lưu ý:

- Sinh viên liên hệ đơn vị liên kết để nhận Quyết định tốt nghiệp và chứng nhận tốt nghiệp.

- Sinh viên chưa đủ điều kiện đợt này sau khi trả nợ học phần sẽ làm đơn xin xét tốt nghiệp để được xét tốt nghiệp lại vào đợt sau.

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?