JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 20-21/5/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp  Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1 NN1573X1 Tuyến trùng nông nghiệp S: 21/05/2017 201/NN  
Virút hại thực vật C: 21/05/2017 201/NN  
Học phần xóa liệt
1   Nguyên lý kế toán

S,C: 20/05/2017

S,C: 21/05/2017

115/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?