JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 13-14/5/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Luật
1  LK1432X1   Pháp luật về xây dựng S: 14/05/2017 (ca 1) 106/C1 Thi
2  LK1532X1   Luật hành chính 2 S,C: 14/05/2017 112/A3  

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?