JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 06-07/5/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Thời gian Phòng Ghi chú
Khoa Luật
1  LK1432X1  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC S: 07/05/2017 (ca 1) 206/C1 Thi
Pháp luật về thanh tra S: 07/05/2017 (ca 2) 206/C1 Thi
2  LK1432X2  Bảo đảm nghĩa vụ C: 07/05/2017 (ca 1) 206/C1 Thi
Công pháp quốc tế C: 07/05/2017 (ca 2) 206/C1 Thi
Học phần xóa liệt
1   Toán kinh tế S,C:06/05/2017
S,C:07/05/2017
115/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?