JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 22-23/4/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Luật
1  LK1432X1  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật S: 23/04/2017 (ca 1) 107/C1 Thi
Luật hành chính đô thị S: 23/04/2017 (ca 2) 107/C1 Thi
2  LK1432X2  Luật thương mại quốc tế C: 23/04/2017 (ca 2) 107/C1 Thi
Tư pháp quốc tế C: 23/04/2017 (ca 1) 107/C1 Thi
3  LK1532X1  Luật hình sự phần chung S: 23/04/2017 (ca 1) 207/C1 Thi
Luật dân sự S: 23/04/2017 (ca 2) 207/C1 Thi
Học phần xóa liệt
1  
Xác suất thống kê
S,C:22/04/2017 S,C:23/04/2017 115/A3  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?