JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 08-09/4/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Nghiệp vụ ngân hàng S: 09/04/2017 (ca 1) 102/KT Thi
Lý thuyết bảo hiểm S: 09/04/2017 (ca 2) 102/KT Thi
2  KT1422X1  Quản trị nhân sự S: 09/04/2017 (ca 1) 101/KT Thi
Quản trị cung Ứng S: 09/04/2017 (ca 2) 101/KT Thi
Khoa Luật
1  LK1432X1  Pháp luật về thanh tra C: 08/04/2017 104/A3  
Pháp luật về xây dựng C: 09/04/2017 112/A3  
2  LK1432X2  Pháp luật về nhà ở S: 09/04/2017 115/A3 Học bù
Bảo đảm nghĩa vụ C: 09/04/2017 115/A3  
Công pháp quốc tế C: 08/04/2017 115/A3  
3  LK1532X1  Luật hành chính 1 S: 09/04/2017 (ca 1) 107/C1 Thi
Tư tưởng Hồ Chí Minh S: 09/04/2017 (ca 2) 107/C1 Thi
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Phương pháp nghiên cứu khoa học - BVTV S,C: 09/04/2017 201/NN  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?