JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 01-02/4/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Kế toán tài chính 1 S: 02/04/2017 (ca 1) 101/KT Thi
Quản trị rủi ro tài chính S: 02/04/2017 (ca 2) 101/KT Thi
2  KT1422X1  Quản trị marketing S: 02/04/2017 (ca 1) 102/KT Thi
Quản trị rủi ro tài chính S: 02/04/2017 (ca 2) 102/KT Thi
Khoa Luật
1  LK1432X1  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC C: 02/04/2017 112/A3  
2  LK1432X2  Luật thương mại quốc tế C: 01/04/2017 115/A3  
Tư pháp quốc tế S: 01/04/2017 115/A3  
3  LK1532X1  Đường lối cách mạng của ĐCSVN S: 02/04/2017 (ca 1) 112/A3 Thi
Thống kê xã hội học S: 02/04/2017 (ca 2) 112/A3 Thi
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cỏ dại 1 C: 01/04/2017 S,C: 02/04/2017 201/NN  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?