JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 25-26/3/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Nghiệp vụ ngân hàng S: 26/03/2017 P.112/A3
Lý thuyết bảo hiểm C: 26/03/2017 P.101/KT
2  KT1422X1  Quản trị cung Ứng C: 26/03/2017 P.102/KT
Khoa Luật
1  LK1432X1  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật S: 25/03/2017 P.115/A3
Luật hành chính đô thị C: 26/03/2017
Luật tố tụng hình sự S: 26/03/2017
Luật tố tụng dân sự C: 25/03/2017

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?