JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 18-19/3/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế  
1  KT1421X1  Kế toán tài chính 1 S: 19/03/2017 P.101/KT  
Quản trị rủi ro tài chính C: 19/03/2017 P.102/KT  
2  KT1422X1  Quản trị marketing S: 19/03/2017 P.102/KT  
Quản trị rủi ro tài chính C: 19/03/2017 P.102/KT  
Khoa Luật  
1  LK1432X2  Pháp luật về nhà ở C: 18/03/2017 P.104/A3  
Pháp luật về HĐ trong HĐKD S: 18/03/2017 P.104/A3  
2  LK1532X1  Luật hình sự phần chung S: 19/03/2017 P.112/A3  
Luật dân sự S: 18/03/2017 P.115/A3  
C: 19/03/2017 P.112/A3  
Khoa Nông nghiệp và SHUD  
1  NN1573X1  Động vật hại trong nông nghiệp S,C: 19/03/2017 P.201/NN  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?