JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 11-12/3/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

 

STT Lớp Học phần Thời gian Phòng Ghi chú
Khoa Luật
1  LK1532X1  Luật hành chính 1 S: 11/03/2017 P.115/A3  
Tư tưởng Hồ Chí Minh C: 11/03/2017 P.115/A3  
Luật dân sự C: 12/03/2017 P.112/A3 Học bù
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1 IPM trong bảo vệ thực vật 1 S,C: 12/03/2017  P.201/NN  

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?