JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 07-08/01/2017 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cây lúa S: 08/01/2017 (ca 2) P.201/NN (Thi)
Khoa Luật
1  DC1332X1  Pháp luật về nhà ở S,C: 07/01/2017 P.104/A3
2  LK1432X1  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật S,C: 07/01/2017 P.105/A3
3  LK1432X2  Pháp luật về nhà ở S,C: 08/01/2017 P.115/A3
 LK1432X2  Pháp luật về HĐ trong HĐKD S,C: 07/01/2017 P.115/A3
4  LK1532X1  Luật hành chính 1 S,C: 08/01/2017 P.101/A3
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Nghiệp vụ ngân hàng C: 07/01/2017 S,C: 08/01/2017 P.102/KT
2  KT1422X1  Quản trị nhân sự S,C: 08/01/2017 P.113/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?