JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 24-25/12/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Côn trùng hại cây trồng 1 S: 25/12/2016 P.201/NN
Bệnh hại cây trồng 1 C: 25/12/2016
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Quản trị rủi ro tài chính C: 24/12/2016 S,C: 25/12/2016 P.116/A3
2  KT1422X1  Quản trị rủi ro tài chính C: 24/12/2016 S,C: 25/12/2016 P.116/A3
Khoa Luật
1  LK1432X1  Luật tố tụng dân sự S,C: 25/12/2016 P.112/A3
2  LK1432X2  Bảo đảm nghĩa vụ S,C: 25/12/2016 P.113/A3
3  LK1532X1  Đường lối cách mạng của ĐCSVN C: 24/12/2016 S,C: 25/12/2016 P.115/A3
4  DC1332X1  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật S: 24/12/2016  P.115/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?