JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 10-11/12/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cây rau màu S: 11/12/2016 P.201/NN
Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật C: 11/12/2016
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Chuyên đề Ngân hàng S: 11/12/2016 P.203/KT
2  KT1422X1  Chuyên đề Quản trị kinh doanh C: 11/12/2016 P.203/KT
Khoa Luật
1  LK1532X1  Thống kê xã hội học S,C: 11/12/2016 P.112/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?