JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 03-04/12/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cây ăn trái S: 04/12/2016 P.201/NN (Thi)
Cây lúa C: 04/12/2016 P.201/NN
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Kế toán tài chính 1 C: 03/12/2016 S,C: 04/12/2016 P.102/KT
2  KT1422X1  Quản trị marketing C: 03/12/2016 S,C: 04/12/2016 P.203/KT

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?