JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 26-27/11/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1320X1  Tiểu luận tốt nghiệp-KTTH S: 27/11/2016  P.203/KT
2  DC1322X1  Tiểu luận tốt nghiệp-QTKD C: 27/11/2016  P.203/KT
Khoa Luật
1  LK1432X2  Tổ chức công sở & nhân sự HC S: 27/11/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
Quản lý nhà nước về hộ tịch S: 27/11/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
2  DC1332X1  Pháp luật về nhà ở S,C: 27/11/2016 P.115/A3
Pháp luật về HĐ trong HĐKD S,C: 26/11/2016 P.115/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?